KÖPVILLKOR

1. BOLAGSINFORMATION

 • Style Group Scandinavia AB (Styleshop)
  Org. nr. 556762-4472
  Momsregistreringsnr. SE556762447201
  Telefon nr. 0520-199 00
  Adress: Södra Hamnvägen 3, 461 38, Trollhättan
  Style Group Scandinavia AB och dess delar refereras fortsättningsvis gemensamt som ”Styleshop”.

2. ALLMÄNT

 • 2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer produkter via STYLE.shop eller tillhörande subdomäner. Genom att du gör en beställning av produkter ingår du ditt avtal med Styleshop.
 • 2.2 Styleshop förbehåller Styleshop rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på STYLE.shop vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändrats efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

3. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

 • Genom att klicka på Slutför köp i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer Styleshop att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post samt Messenger. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Styleshop ber dig därför att erlägga full betalning omedelbart efter det att du har fått din orderbekräftelse, men senast inom sju (7) dagar.

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS

 • 4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Styleshop innehar äganderätten till Produkterna till dess att full betalning har erlagts.
 • 4.2 Styleshop står för fraktkostnader, dock inte vid ordrar under 950kr eller vid returer där en blygsam avgift om 68kr tillkommer.
 • 4.3 Vid ett byte står Styleshop för eventuella fraktkostnader som uppstår iom. bytet.
 • 4.4 Styleshop förbehåller sig rätten att debitera en hanteringsavgift om 300kr vid ett ej utlöst paket, dvs. när ett paket returneras oss pga. att liggetiden för paketet löpt ut.

5. BETALNING

 • 5.1 Styleshop erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning via faktura och delbetalning/konto, allt via Klarna Checkout (“Klarna”). Styleshop förbehåller Styleshop rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner. Du hittar Klarnas villkor här.
 • 5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag Styleshop skickar din beställning. Summan kommer dock att reserveras av Klarna AB (“Klarna”) i samband med beställningen.
 • 5.3 Vid köp mot faktura gäller Klarnas villkor, vilka du accepterar i samband med ditt köp. Läs mer vad som gäller vid köp mot Klarnafaktura här.
 • 5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form, om inte annat meddelas Styleshop i god tid innan förfallodatum.

6. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS

 • 6.1 Styleshop är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som är att inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer Styleshop att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar Styleshop inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk).
 • 6.2 När leveranstider anges i dagar ska med dagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar).
 • 6.3 Styleshop levererar dina Produkter till det postombud/den service point som transportföretaget anser tillhöra den leveransadress som du angav i din beställning. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från beställning.

7. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

 • 7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Styleshops marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.
 • 7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.
 • 7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men Styleshop kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.
 • 7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.
 • 7.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller Styleshop rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

8. VILLKOR FÖR PRESENTKORT

 • 8.1 Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa Produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan.
 • 8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten upplöper inte heller någon ränta.

9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

 • 9.1 När du handlar på STYLE.shop har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.
 • 9.2 Om du vill returnera en Produkt så använder du den retursedel som medföljer din beställning. Vänligen observera att du som Kund ansvarar för att en retur skickas korrekt. Styleshop tar inget ansvar för returer som skickas på andra sätt, och returer som inte ankommer direkt till vår returhantering kommer ej att behandlas och kan komma att returneras till Kund. Om du har frågor om returprocessen, svårigheter med retursedeln eller är i behov av en ny, är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 14, nedan, eller klicka på Messengerikonen i högra hörnet).
 • Din ångerrätt

 • 9.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Styleshop och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.
 • 9.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till Styleshop på adress: Styleshop, Södra Hamnvägen 3, 461 38 Trollhättan, Sverige eller e-post: [email protected] samt ange detta i den medföljande returblanketten.
 • 9.5 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida och skicka det till Styleshop (t.ex. via brev per post eller per e-post).
 • Ångerrättens innebörd

 • 9.6 Om du utövar din ångerrätt gentemot Styleshop kommer Styleshop att återbetala alla betalningar Styleshop fått från dig, inklusive leveranskostnader, dock inte returavgifter. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då Styleshop mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Styleshop kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om Styleshop inte uttryckligen överenskommit med Kunden om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Styleshop förbehåller Styleshop rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess Styleshop har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.
 • 9.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade Styleshop om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.
 • 9.8 Vänligen se avsnitt 10.6 nedan för information om leveranskostnader.
 • 9.9 Vänligen se avsnitt 10.7 nedan för information om fullständiga returer och returavgifter.
 • Ångerblankett

 • (Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till Styleshop)
 • Attn: Styleshop, Södra Hamnvägen 3, 461 38 Trollhättan, Sverige (e-post: [email protected])
  Jag/Styleshop (*) meddelar härmed att jag/Styleshop (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)
  - beställdes den (*)/mottogs den (*)

  - konsumentens/konsumenternas namn

  - konsumentens/konsumenternas adress

  - datum


  (*) Stryk det som inte gäller
 • Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för produkter med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl.

10. MÖJLIGHET ATT RETURNERA PRODUKTER UPP TILL TRETTIO (30) DAGAR FRÅN MOTTAGANDE

 • 10.1 Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter enligt avsnitt 9, erbjuder Styleshop dig möjligheten att returnera Produkter inom trettio (30) dagar från det att du mottog dem. Denna returmöjlighet tillåter att du, även efter att fjorton- (14) dagarsfristen utgått (se ”Din ångerrätt” ovan), frånträder avtalet genom att returnera Produkterna inom trettio (30) dagar från att du mottog dem (denna tidsfrist börjar löpa vid ditt mottagande av Produkterna).
 • 10.2 För att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, såsom tillämpligt.
 • 10.3 Dina Produkter anses returnerade i enlighet med detta avsnitt 10, om du skickar Produkterna inom trettio (30) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat å dina vägnar, dock inte transportföretaget, fått den sista Produkten i beställningen i besittning.
 • 10.4 Du har samma rätt att prova Produkterna som du skulle ha haft i en traditionell butik. Förutsättningarna i avsnitt 10.3 anses emellertid endast uppfyllda om du returnerar Produkterna i dess ursprungliga skick, oskadade och intakta, och i dess ursprungliga förpackning.
 • 10.5 Till undvikande av oklarhet så medför bestämmelserna i detta avsnitt 10 inte någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna som beskrivs i avsnitt 9 ovan. Detta innebär att den lagstadgade ångerrätten ensamt kommer att tillämpas fram till dess att tidsfristen i avsnitt 9.3 löpt ut. Inte heller begränsar detta avsnitt lagstadgade garantier, vilka kvarstår. Möjligheten att returnera Produkter enligt detta avsnitt 10 gäller inte för presentkort.
 • 10.6 Leveranskostnader ersätts av Styleshop endast om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar (se ångerrätten i avsnitt 9 ovan) eller om den medföljande retursedeln använts inom trettio (30) dagar. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen, om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av Produkterna är du skyldig att ersätta denna.
 • 10.7 Returkostnader ersätts endast om en sådan överenskommelse gjorts vid köptillfället. Vid övriga returer debiteras en avgift om 68kr.
 • 10.8 En retur hanteras normalt inom 1-3 arbetsdagar (med undantag för högtider) från det att den inkommer till Styleshops lokaler. Ett byte skickas normalt inom 1 arbetsdag från det.

11. MÖJLIGHET ATT BYTA PRODUKTER UPP TILL TRETTIO (30) DAGAR FRÅN MOTTAGANDE

 • 11.1 Om du vid en, av avsnitt 10 ovan godkänd, retur vill byta en eller flera Produkter så är det möjligt, förutsatt att slutsumman förblir lika med eller lägre än originalpriset.
 • 11.2 Vänligen se avsnitt 6.1 ovan för information om anskaffningsrisk.
 • 11.3 Vänligen se avsnitt 10.8 ovan för information om när ett byte skickas.
 • 11.4 Vänligen se avsnitt 6.3 ovan för leveranstider.
 • 11.5 Upp till två (2) byten per order. Att byta mer än en (1) produkt vid samma tillfälle räknas som ett byte.
 • 11.6 Vi erbjuder endast gratis byten om du behåller minst 50% av ordervärdet, annars räknas det som en retur.
 • 11.7 För att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, såsom tillämpligt.

12. REKLAMATION

 • 12.1 Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar Styleshop om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.
 • 12.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Styleshop att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt eventuella leverans- och returkostnader för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Styleshop. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta Styleshop på Styleshop, Södra Hamnvägen 3, 461 38 Trollhättan, Sverige eller e-mail: [email protected].
 • 12.3 För att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, såsom tillämpligt.
 • Klicka här för att läsa mer om Reklamationsrätten.

13. ÅTERBETALNINGAR

 • Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Produkter. Om betalningen skett per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan Styleshop därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalat via kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.

14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Styleshop, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på STYLE.shop, tillhör Styleshop, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som reserverar sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av style.shop eller subdomäner eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av produkter kräver föregående skriftligt tillstånd av Styleshop. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från STYLE.shop, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Styleshop. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om produkter.

15. KUNDTJÄNST

 • Om du behöver hjälp hänvisar Styleshop dig till vårt hjälpavsnitt eller så kan du kontakta Styleshop här.

16. ÖVRIGT

 • 16.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Styleshop varken friskriver Styleshop från eller begränsar Styleshops ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.
 • 16.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkor, såvida inte Styleshop eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.
 • 16.3 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på style.shop. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som).
 • 16.4 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på STYLE.shop, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som Styleshop skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut via ditt e-postprogram.

17. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

 • 17.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med Styleshop, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.
 • 17.2 Kontaktuppgifter till ARN samt Styleshop
 • Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23, Stockholm
  Sverige
  http://www.arn.se
 • ARN är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Style Group Scandinavia AB
  Södra Hamnvägen 3
  461 38, Trollhättan
  Sverige
  Organisationsnummer: 556762-4472
  E-mail: [email protected]

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

 • Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och Styleshop ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

19. FORCE MAJEURE

 • Style Group Scandinavia AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ovan, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., samt onormal nedgång i marknaden.

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Copyright © 2017-present Style Group Scandinavia AB. All rights reserved.